ارسال عمده به سراسر کشور جهت خرید کمتر از ۱۰۰۰ گلدان حضورا پدیرای شما میهمانان عزیز هستیم
بانک کشاورزی 1430میلیون ریال تسهیلات به مددجویان پرداخت کرد

بانک کشاورزی 1430میلیون ریال تسهیلات به مددجویان پرداخت کرد

جواد صمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اشتغال یکی از دغدغه های جدی در جامعه به شمار می رود که بانک کشاورزی نیز در راستای ارائه تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
به گفته وی، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال از ابتدای سالجاری تا پایان مرداد برای 13 پرونده معرفی شده از کمیته امداد و بهزیستی تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شد.
مدیر ستادی بانک کشاورزی در استان زنجان گفت: از این تعداد پرونده 9 فقره اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) بود که یک میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.
صمدی خاطرنشان کرد: برای مددجویان بهزیستی نیز بر اساس بند 'د' تبصره 16 سالجاری برای چهار فقره پرونده 350 میلیون ریال تسهیلات اشتغال پرداخت شد.
به گزارش ایرنا، بانک کشاورزی برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی، وام ازدواج و برقی کردن چاه های آب کشاورزی با هدف حذف سوخت های فسیلی تسهیلات پرداخت می کند و هیچ محدودیتی در تعداد نفرات و پرونده ها برای پرداخت وجود ندارد

تنظیمات

رنگ قالب

منوی ثابت

بلی خیر