ارسال عمده به سراسر کشور جهت خرید کمتر از ۱۰۰۰ گلدان حضورا پدیرای شما میهمانان عزیز هستیم
گل رز یاسی

گل رز یاسی

فروش عمده گل رز یاسی

فروش شرکت فقط به صورت عمده میباشد. شماره تلفن جهت سفارش عمده 09124011583 - 09128859979

گل رز یاسی

گل رز یاسی یک گل باغچه ایست و در باغچه کاشته میشود.

نیاز به نور متوسط دارد.

نیاز به 2 روز یک بار آبیاری دارد. آبیاری گیاهان به نوع آب و هوا هم بستگی دارد . در صورت خشک شدن سطح خاک به آبیاری نیاز دارد.

تنظیمات

رنگ قالب

منوی ثابت

بلی خیر